School Finder

  • Armagh

   • Bunscoil Ard Naomh Caitríona (Mount St. Catherines Primary School)

    Windmill Hill, Ard Mhacha.

  • Carlow

  • Cavan

   • Scoil Chlochar na Trócaire (Convent of Mercy N. S)

    Béal Tairbirt, Co an Cábhan.
    www.comns.ie

   • Droichead an Bhuitlearaigh (Butler’s Bridge N. S)

    Bóthar Chluain Eois, Droichead an Bhuitlearaigh, Co an Cabhán.

  • Clare

   • Scoil Eanach

    Sráid na Cathrach, Co. an Chláir.

   • Scoil Náisiúnta Chill Mhícíl

    Co. an Chláir

  • Cork

  • Dublin

   • Scoil Naomh Phádraig (Hollypark Boys National School)

    Bóthar na Gráinsí Nua, An Charraig Dubh, Co. Bhaile Átha Cliath.
    www.hollyparkbns.ie

   • An Scoil Arailt (The Harold School)

    Bóthar Éidín, Glas Tuathail Co. Bhaile Átha Cliath.
    www.theharoldschool.ie

   • Scoil Shinsireach Naomh Athracht (St. Attracta’s Senior N. S)

    Bóthar Éidín, Sruthán na Cluana, Baile an tSaoir, Baile Átha Cliath 16.

   • Oideachas le Chéile Domhnach Bat Donabate/ Portrane Educate Together

    Coimin Baile Uisce, Bóthar Beaverstown, Domhnach Bat.
    www.dpetns.ie

   • Scoil an Teaghlaigh Naofa Sinsear

    Sórd, BÁC
    www.holyfamilysns.ie

   • Scoil Eoin Baiste

    Cluain Tarbh, BÁC
    www.belgroveseniorboys.ie

   • Scoil Naomh Pádraig

    Domhnach Bat, BÁC
    www.stpatsbns.ie

   • Scoil Oideachas le Chéile

    Leamhcán, BÁC
    www.lucaneastet.ie

   • Gaelscoil Bhaile Brigín

    Fearann an Chaisleáin, Baile Brigín, BÁC
    www.gsbhailebrigin.ie

  • Galway

   • Gaelscoil Riabhach

    Cois Carraige, Baile Locha Riach, Co na Gaillimhe.

   • Scoil Oideachas le Chéile

    Chill Cholgáin, Co. na Gaillimhe
    www.kilcolganetns.com

   • Scoil Náisiúnta na gCreagaí

    Co. na Gaillimhe
    www.creggsns.blogspot.ie

   • Scoil na Maighdine Muire gan Smál

    Camus, Casla P.O, Co. na Gaillimhe

  • Kerry

   • Scoil Náisiúnta Gobnait

    Cill Fhloinn, Trá Lí, Co. Chiarraí
    www.kilflynnschool.com

   • Scoil Oilibhéir Naofa

    Baile Uí Chaisín, Cill Áirne. Co. Chiarraí.
    www.stolivers.ie

   • Scoil Treasa Naofa

    Baile Uí Chaisín, Cill Áirne. Co. Chiarraí.

   • Scoil Náisiúnta Naomh Ghobnait

    Caisleán na Mainge, Co. Chiarraí

  • Kildare

   • Gaelscoil Nás na Ríogh

    Cnoc an Phíobaire, An Nás, Co. Chill Dara.

   • Oideachas le Chéile An Droichead Nua (Newbridge Educate Together)

    An Bóthar Glas An Currach, Droichead Nua.
    www.netns.ie

  • Kilkenny

 • Roscommon

   • Sligo

    • Scoil Naomh Colmcille (Rathcormac National School)

     Droim Chliabh, Ráth Chormaic, Co. Shligigh

    • Scoil Náisiúnta Réalt na Maighdine

     An Leathros, Co.Shligigh
     www.ransboro.ie

   • Tipperary

   • Tyrone

    • Scoil an Chroí Ró-Naofa (Sacred Heart Primary School Tattyreagh)

     6 Letfern Avenue, Tattyreagh, Ómaigh, Tír Eoghain.