Fógra: Tá scéim Gaelbhratach lán faoi láthair

An Fhís

  • Go gcothófar meas ar an nGaeilge sa scoil iomlán.
  • Go múinfear Gaeilge trí mheán na Gaeilge.
  • Go mbainfear leas as Curaclam Gaeilge na Bunscoile chun comhrá a fhreastalaíonn ar riachtanais teanga na bpáistí a mhúineadh.
  • Go gcuirfear ar chumas na bpáistí an Ghaeilge a fhoghlaimíonn siad a úsáid go muiníneach eatarthu féin, le pobal na scoile agus lasmuigh den scoil.
  • Go gcuirfear tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí agus iad i mbun na scéime.

Tuilleadh Eolais

Play Video

Play Video

Aimsitheoir Scoileanna

Aimsigh an scoil is giorra duit…

Cliceáil Anseo

Nascanna Úsáideacha