Aimsitheoir Scoileanna

Aontroim

Ard Mhacha

Ceatharlach

An Cabhán

An Clár

S.N. Chill Mhichíl
Cill Mhichíl, Cill Riús, Co. an Chláir

Corcaigh

S.N Mainistir Theas
Golf Links Road, Eochaill, Co. Chorcaí

Scoil Mhuire na nGrás
Green Street, Co. Chorcaí

Doire

Dún na nGall

S.N. Naomh Colmcille
Cill Mhic nÉanáin, Co. Dhún na nGall

An Dún

Baile Átha Cliath

Scoil Phádraig Buachaillí
Domhnach Bat, BÁC

Scoil an Teaghlaigh Naofa Sinsear
Gleann na hAbhann, Sord, BÁC

S.N. Oid. Le Chéile Leamhcán Thoir
Kishogue Cross, off Griffeen Ave, Leamhcán, BÁC

Scoil na Croise Naofa
Bóthar Chill Mhochuda Uacht., Dún Droma, BÁC 14

Scoil Shinsireach Naomh Athracht
Sruthán na Cluana, Dún Droma, BÁC 16

Scoil Foghlaim Le Chéile Domhnach Beathach Port Reachann
Coimín Baile Uisce, Beaverstown Road, Domhnach Bat, Co. BÁC

An Scoil Arailt
Bóthar Éidín Íochtarach, Glas Tuathail, Co. BÁC

Fear Manach

Gaillimh

S.N na gCreagaí
Creggs, Via Ros Comáin, Co. na Gaillimhe

Scoil Oid. Le Chéile Chill Cholgáin
Colgan Court, Cill Colgáin, Co. na Gaillimhe

Ciarraí

Scoil Treasa Naofa
Cill Flainn, Trá Lí, Co. Chiarraí

Scoil Oilibhéir Naofa
Baile an Chaisín, Cill Áirne, Co. Chiarraí

Cill Dara

Scoil Oid. Le Chéile Droichead Nua
Green Rd, An Currach, Droichead Nua, Co. Chill Dara

Cill Chainnigh

Laois

Liatroim

Luimneach

Scoil na gCailíní
Áth Dara, Co. Luimní

An Longfort

Maigh Eo

An Mhí

S.N Baile na Locha
Ceanannas, Contae na Mí

Muineachán

Uíbh Fhailí

Ros Comáin

Scoil Mhuire
Knockcroghery, Co. Ros Comáin

Sligeach

S.N. Réalt na Maidne
Knocknahur, Strandhill, Co. Shligigh

Tiobraid Árann

S.N Cléireacháin
Clerihan, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann

Tír Eoghain

Port Láirge

An Iarmhí

Loch Garman

Cill Mhantáin