Clárú

Ní mór duit an fhoirm seo thíos a líonadh amach más spéis le do scoil páirt a ghlacadh in scéim Gaelbhratach. Ní féidir linn ach áit a chur ar fáil do líon áirithe scoileanna nua gach bliain acadúil mar gheall ar srianta buiséide. I ndiaidh duit an fhoirm seo thíos a líonadh, cuirfear ar an liosta feithimh thú agus déanfar teagmháil leat sa todhchaí nuair atá spás ar fáil.

Moltar súil a chaitheamh ar spriocanna na scéime agus na hacmhainní atá ar fáil. Gheofar léargas níos fearr ar chur chuige na scéime agus bheadh bunchloch láidir leagtha ag do scoil faoin am atá spás ar fáil ar an scéim.

 


Na Meáin Shóisialta