Clárú

Má tá do scoil páirteach in Gaelbhratach cheana agus tú ag iarraidh athchlárú don scoilbhliain 2019/20, cliceáil anseo. Más spéis le do scoil páirt a ghlacadh sa scéim Gaelbhratach, ní mór an fhoirm iarratais thíos a líonadh anois. Cuirfear ar an liosta feithimh sibh agus déanfar teagmháil libh nuair atá spás ar fáil. Ní féidir linn ach áit a thairiscint do líon teoranta scoileanna nua gach scoilbhliain mar gheall ar shrianta airgid, faraor. Moltar súil a chaitheamh ar spriocanna na scéime agus ar an leabhar tacábhar atá ar fáil anseo. Tabharfaidh seo léargas ar chur chuige na scéime. Is féidir tosú ag obair ar bhur rogha spriocanna ionas go mbeidh sé éasca luí isteach ar an scéim nuair a bheidh spás ar fáil daoibh. 

 


Na Meáin Shóisialta