Foirm Léiriú Spéise

Tá an scéim Gaelbhratach lán faoi láthair agus tá liosta feithimh i bhfeidhim, faraor.
Ní féidir linn glacadh ach le líon an-bheag scoileanna nua gach scoilbhliain.
Le hiarratas a chur isteach ar an scéim is gá an Fhoirm Léiriú Spéise thíos a chomhlíonadh.
Nuair a bhaintear áit amach sa scéim, bíonn táille chlárúcháin €50 le híoc & bíonn táille athchlarúcháin bliaintiúil €20 le híoc ag gach scoil. Pléfar seo le do scoil nuair a thagann spás chun cinn sa scéim.

 

Leagan Oifigiúil d’ainm na scoile:

Leagan Gaeilge murab ionann iad:

Seoladh na Scoile:

Contae:

Uimhir Rolla na Scoile:

Líon na Múinteoirí sa Scoil (2018-19):

Líon na Daltaí sa Scoil (2018-19):

Ainm an Phríomhoide:

Bhfuil an Príomhoide ag tabhairt lántacaíochta do ‘Gaelbhratach’?

Níl

Cineál scoile ?

MeánscoilGairmscoilPobalscoilEile?

Más 'Eile' do fhreagra tabhair sonraí:

MeascthaCailíníBuachaillí

Seoladh ríomhphoist scoile:

Suíomh Idirlín:

Uimhir Fón Scoile:

Ainm Teagmhálaí 1:

Fón Póca :

R-phost :

Ainm Teagmhálaí 2:

Fón Póca :

R-phost :

Faraor tá liosta feithimh an-fhada ann faoi láthair don scéim seo agus ní féidir linn glacadh ach le líon an-bheag scoileanna nua gach bliain. Nuair a sheoltar an Foirm Léiriú Spéise seo chugainn beidh bhur scoil ar an liosta feithimh sin. Ní féidir linn geallúint a thabhairt, áfach, d’aon scoil maidir le cén scoilbhliain ina mbeidh spás ar fáil. Bígí i dteagmháil le hOifigeach Tionscadail Gaelbhratach má bhíonn ceist ar bith agaibh.