Oifigeach Tionscadail – Gaelbhratach

Scéim í Gaelbhratach a chuireann ar chumas scoileanna gradam aitheantais a fháil as a gcuid oibre chun and Ghaeilge chumarsáideach a chur chun cinn. Urraithe ag Foras na Gaeilge, tugann an scéim tacaíocht agus treoir do mhúinteoirí agus do dhaltaí conas cuspóirí na scéime a chur i grcích.

Duine tionscantach, le Gaeilge ar ardchaigdeán, scileanna láidre idirphearsanna agus riaracháin, agus tuiscint ar an gcóras dara leibhéil á lorg chun an scéim a fhorbairt, le tosú ar an 1 Lúnasa 2018.

Foirm iarratais agus tuilleadh eolais ó:

Máire Harris: eolas@gael-linn.ie – 01 675 3310 nó gael-linn.ie

Spriocdháta: Dé hAoine 18 Bealtaine 2018

An Fhís

  • Go gcothófar meas ar an nGaeilge sa scoil iomlán.
  • Go múinfear Gaeilge trí mheán na Gaeilge.
  • Go gcuirfear ar chumas na ndaltaí an Ghaeilge a fhoghlaimíonn siad a úsáid go muiníneach eatarthu féin, le pobal na scoile agus lasmuigh den scoil.
  • Go gcuirfear tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí agus iad i mbun na scéime. Scoileanna dara leibhéal na tíre a spreagadh agus a chumasú le gníomhú chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn tríd an scoil ar fad agus lasmuigh di ar bhonn pleanáilte, leanúnach agus taitneamhach.

Tuilleadh Eolais

Play Video

Play Video

Aimsitheoir Scoileanna

Aimsigh an scoil is giorra duit…

Cliceáil Anseo

Nascanna Úsáideacha