An Fhís

  • Go gcothófar meas ar an nGaeilge sa scoil iomlán.
  • Go múinfear Gaeilge trí mheán na Gaeilge.
  • Go gcuirfear ar chumas na ndaltaí an Ghaeilge a fhoghlaimíonn siad a úsáid go muiníneach eatarthu féin, le pobal na scoile agus lasmuigh den scoil.
  • Go gcuirfear tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí agus iad i mbun na scéime. Scoileanna dara leibhéal na tíre a spreagadh agus a chumasú le gníomhú chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn tríd an scoil ar fad agus lasmuigh di ar bhonn pleanáilte, leanúnach agus taitneamhach.

Tuilleadh Eolais

Play Video

Play Video

Aimsitheoir Scoileanna

Aimsigh an scoil is giorra duit…

Cliceáil Anseo

Nascanna Úsáideacha