Ceisteanna Coitianta ar an Gaelbhratach


 • Conas gur féidir liom cur isteach ar an scéim?

  Dein teagmháil le Siún Ní Shé in oifig Gael Linn (siun@gael-linn.ie) nó le Niamh Ní Chróinín in oifig Conradh na Gaeilge (niamh@cnag.ie)


 • An féidir le scoileanna T1 agus T2 cuir isteach ar an scéim?

  Is féidir


 • Cén fhaid a thógann sé don scoil an bhrat a bhaint amach?

  Ag an dara leibhéal, bronnfar an bhrat ar an scoil tar éis bliana más rud é go bhfuil na céimeanna ar fad comhlíonta.


 • Cad a thárlaíonn mura n-eiríonn le scoil an bhrat a bhaint amach tar éis bliana?

  Mura n-eiríonn leis an scoil sa chéad bhliain, moltar tabhairt faoin scéim arís sa dara bhliain. Beidh comhairle agus moltaí curtha ar fáil dóibh ó hoifigigh Gaelbhratach.


 • An bhfuil traenáil nó ceardlanna tacaíochta ar fáil?

  I dtosach na scoil bhliana beidh ceardlann tacaíochta ar fáil do mhúinteoirí agus do dhaltaí scoile. Mínófar ar an lá go díreach cad a bhfuil i gceist leis an scéim agus freagrófar aon cheist a bheadh ag na múinteoirí/daltaí.


 • Cén sort imeachtaí gur féidir linn a eagrú sa scoil?

  Tá a lán imeachtaí éagsúla gur féidir a eagrú sa scoil. Mar shampla:

  – Maidin caife
  – X factor as Gaeilge
  – Tráth na gceist
  – Dráma na Nollag as Gaeilge
  – Lá spóirt
  – Díospóireacht a eagrú sa scoil
  – Suirbhé a dhéanamh ar an nGaeilge sa pharóiste/baile áitiúil
  – Seó tallainne
  – Aoichainteoir
  – Imeachtaí a eagrú le scoileanna eile (lá spóirt, tráth na gceist,díospóireacht)
  – Seó faisin


 • Má eiríonn linn an bhrat a bhaint amach sa chéad bhliain, cad a thárlaíonn sa dara bhliain?

  ‘Sí príomh aidhm na scéime seo ná an Ghaeilge a chur chun cinn i slí atá nádúrtha, cultúrtha agus taitneamhach. Má bronnfar an bhrat ar an scoil tar éis bliana, ba cheart go mbeadh forbairt agus níos mó dul chun cinn á dhéanamh sa dara bhliain, ní athrá don chéad bhliain atá i gceist. Is féidir níos mó imeachtaí a eagrú agus is féidir le scoileanna díriú isteach ar an spórt, ar an drámaíocht nó ar an gceol. Ó bhliain go bliain ba cheart go mbeadh níos mó dul chun cinn déanta agus ba cheart go mbeadh an Ghaeilge ag dul ó neart go neart mar theanga bheo laistigh don scoil agus sa phobal áitiúil.


 • Má tá comhairle uaim i rith na bliana cad is féidir liom a dhéanamh?

  Is féidir ríomhphost a sheoladh go dtí Siún (siun@gael-linn.ie) nó Niamh (niamh@cnag.ie)