School Finder

Aontroim

Ard Mhacha

Coláiste Chaitríona
Bóthar an Chlochair, Contae Ard Mhacha, BT60 4BG.

Ceatharlach

Gaelcholáiste Cheatharlach
Easca, Ceatharlach.

An Cabhán

An Clár

Coláiste Phobail Naomh Mhichíl
Cill Mhichíl, An Clár

Coláiste an Rísigh
Inis

Coláiste Pobail Naomh Eoin Bosco
Cill an Dísirt.

Coláiste Phobail Na hInse/Gaelcholáiste An Chláir
Ré na Síochántachta, Inis.

Corcaigh

Pobalcholáiste Scoil Mhuire
Bóthar Chalaidh, Scoil Mhuire, Sciobairín.

Coláiste Regina Mundi
Endsleigh, Bóthar na Dúglaise.

Scoil Phobail Chionn tSáile
Cionn tSáile.

Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin
Tigh an Pháirc Uisce, Carraig Uí Leighin

Meánscoil an Chroí Naofa
10 Cúirt an Chlochair, Scairteach, Cloch na Coillte

Pobalscoil Thraolaigh Mhic Shuibhne
Bóthar Radharc an Chuain, Cnoc an Chuilinn, Cnoc na hAoine

Coláiste Phobail Ghleann Maghair
Cill Ruáin, Gleann Maghair.

Doire

Scoil Mhuire
3 Bóthar an tSeanmhullaigh, Machaire Fíolta, Contae Dhoire, BT45 6AX.

Coláiste Mhuire
35 Northland Drive, Doire, BT48 0AN.

Dún na nGall

Gairmscoil Mhic Diarmada
An Leadhb Gharbh, Oileán Árainn Mhór.

Coláiste Ailigh
Cnoc na Móna, Leitir Ceanainn.

Pobalscoil Loreto
Baile na nGallóglach.

An Dún

Baile Átha Cliath

Coláiste Gonzaga
Bóthar Áth an Ghainimh, Raghnallach, B.Á.C.

Scoil Mhuire
Bóthar Theach Mealóg, Tír an Iúir, B.Á.C.

Coláiste Alexandra
Bóthar Bhaile an Mhuilinn, Baile an Mhuilinn, B.Á.C.

Coláiste Naomh Mhuire
73-79 Bóthar Ráth Maonais Íochtarach, Ráth Maonais, B.Á.C. 6

Pobalscoil Naomh Colmcille
Bóthar Bhaile Scallart, Cnoc Lín, B.Á.C. 16.

Pobalscoil na nDomhnaí
Bóthar Bhaile an tSrutháin, Domhnach Míde, B.Á.C. 13.

Coláiste Mhuire
Bóthar Ráth Tó, Cabrach, B.Á.C. 7.

Coláiste Ghlór na Mara
Bóthar na hÁille, Baile Brigín.

Meánscoil Naomh Mhuire
Glasnaíon, B.Á.C. 11.

Coláiste Pobail Setanta
Cluain Aodha, B.Á.C. 15.

Coláiste Naomh Mícheál
Bóthar Ailesbury, B.Á.C. 4.

Fear Manach

Gaillimh

Coláiste an Chreagáin
An Creagáin, Baile Átha na Sluaighe.

Coláiste an Eachréidh
An Coiléar Bán, Baile Átha an Rí.

Coláiste Chroí Mhuire
An Spidéal.

Pobalscoil Ghort Inse Guaire
Gort Inse Guaire.

Coláiste Cholmcille
Indreabhán.

Coláiste Mhuirlinne
Bóthar Dabhach Uisce.

Coláiste na Coiribe
Bóthar Bhaile na mBúrcach, Cnoc na Cathrach.

Coláiste Naomh Rafail
Baile Locha Riach.

Coláiste Bhaile Chláir
Baile Chláir.

Ciarraí

Gaelcholáiste Chiarraí
Tobar Mhaigh Dor, Trá Lí.

Coláiste Íde
Baile an Ghóilín, Daingean Uí Chúis.

Pobalscoil Chorca Dhuibhne
Daingean Uí Chúis, Ciarraí.

Cill Dara

Gaelcholáiste Chill Dara
Seanbóthar Luimnigh, Nás na Ríogh.

Pobalscoil Chill Droichid
Baile Fearainn, Bóthar Mhaigh Nuad, Cill Droichid.

Coláiste na Croise agus na Páise
Cill Chuilinn.

Meánscoil Naomh Pól
Lána Hopkin’s, Mainistir Eimhín.

Cill Chainnigh

Coláiste Pobail Osraí
6-7 Bóthar Urumhan, Cill Chainnigh

Meánscoil na Toirbhirte
An Loch Buí.

Pobalscoil Chaisleán an Chomair
Caisleán an Chomair.

Laois

Scoil Chríost Rí
Portlaoise

Liatroim

An Ghairmscoil
Carraig Álainn

Luimneach

Coláiste Laurel Hill FCJ
An Cuarbhóthar Theas, Cnoc na Labhras.

Pobalscoil Eoin Baiste
Ospidéal.

Ardscoil Mhuire
Corrbhaile.

An Longfort

Coláiste Mhuire
na Chnoic Ghlasa, Droichead Átha.

Meánscoil Naomh Uinseann
Plás Bhaile na Trá, Dún Dealgan.

Coláiste Mhuire
Bóthar Naomh Mhuire, Dún Dealgan

Coláiste de la Salle
Dún Dealgan

Maigh Eo

Coláiste Pobail Acla
Gob a Choire, Acaill

An Mhí

Scoil Mhuire
Sráid Phádraig, Baile Átha Troim

Pobalscoil Chill Dhéagláin
1 Páirc an Fhia, Cill Dhéagláin

Coláiste na Mí
Baile Eoin, An Uaimh

Muineachán

Coláiste Oiriall
Cnoc an Chonnaidh, Bóthar Ard Mhacha, Muineachán

Scoil Mhuire
Baile na Lorgan

Uíbh Fhailí

Ros Comáin

Coláiste Pobail Ros Comáin
Lios na Molt, Ros Comáin

Sligeach

Tiobraid Árann

Meánscoil Loreto
Bóthar Coleville, Cluain Meala.

Tír Eoghain

Port Láirge

An Iarmhí

Loch Garman

Meánscoil Gharman
Coill an Bhrúnaigh, Inis Córthaigh.

Cill Mhantáin

Scoil na mBráithre Críostaí
An t-Inbhear Mór

Meánscoil Theampall Carraige
Bealach Laighin, Na Clocha Liatha.

Coláiste Sruthán na Coille
Bóthar Bhaile Átha Cliath, Bré.