Roinn B – Spriocanna agus Téamaí

Bíonn rogha le déanamh as na spriocanna nó téamaí sa roinn seo ag brath ar cén bhliain den scéim ina bhfuil an scoil. Féach míníú thíos.

*Toisc gur scéim leanúnach í seo, tá sé tábhachtach go bhfuil na 6 sprioc chéanna á bhforbairt ó bhliain go bliain. Más gá, is féidir ceann amhain de na spriocanna seo a athrú muna bhfuil sé oiriúnach ar an gcoinníoll go bpléitear é seo le hOifig Gaelbhratach romh ré.