Acmhainní

Gheobhaidh tú roinnt acmhainni thíos atá curtha le chéile ag foireann Gaelbhratach go bhfuil cead agat a íoslódáil agus a úsáid.* Tá na cluichí, postaeir, gníomhaíochtaí etc. deartha chun comhrá agus rannpháirtíocht a spreagadh. Tá sé an-tábhachtach go múintear agus go cleachtaítear an teanga cuí roimh ré le cinntiú go bhfuil na daltaí ag foghlaim agus ag úsáid Gaeilge atá cruinn agus praiticiúil dóibh féin. Má thosaíonn daltaí amach ag baint úsáide as struchtúir  agus foclóir míchruinn etc. bíonn sé fíor-dheacair na botúin seo a cheartú go cúlgabhálach.

*Ní thugann Gaelbhratach cead d’aon duine na hábhair thíos a chóipeáil, a dhíol ná a dháileadh.

Bunleibhéal - Íoslódálacha

Tacábhar

Oscail

Tá mé an-bhródúil as...

Oscail

Cluiche_comhrá

Oscail

Réalt na Seachtaine

Oscail

Mé Féin

Oscail

Caithimh aimsire

Oscail

Chonaic mé_Deaiompar a mholadh

Oscail

Gaeilge neamhfhoirmiúil a spreagadh

Oscail

Postaer_doras a dhúnadh

Oscail

Postaer_múch/las na soilse

Oscail

Postaer_leabhair a bhailiú

Oscail

Déan cur síos

Oscail

Machnamhacht/Mindfulness

Oscail

Na Meáin Shóisialta