Acmhainní

Gheobhaidh sibh roinnt acmhainní thíos atá curtha le chéile ag foireann Gaelbhratach. Tá cead iad a íoslódáil agus úsáid a bhaint astu.*Tá na cluichí, póstaeir agus gníomhaíochtaí deartha ar mhaithe le comhrá agus rannpháirteachas a spreagadh. Tá sé an-tábhachtach go múintear agus go gcleachtar an teanga chuí roimh ré. Má bhíonn leaganacha míchruinne in úsáid ag na daltaí sa ghnáthchaint bíonn sé deacair iad a cheartú níos déanaí e.g. ‘An bhfuil cead agamsa faigh seans?’ in áit ‘An bhfuil cead agamsa seans a fháil?’ nó ‘Tá sé mo shealsa!’ in áit ‘Is é mo shealsa é!’ nó ‘Seo é mo shealsa!’ nó ‘Liomsa imirt anois!’ *Ní thugann Gaelbhratach cead d’aon duine na hábhair anseo thíos a chóipeáil, a dhíol ná a dháileadh.