Beartas Príobháideachais

Polasaí Príobháideachais Gaelbhratach

Tá Gael Linn tiomnaithe na sonraí pearsanta a roinneann tú linn a choinneáil slán sábháilte.

An t-aon chúis a bhailíonn muid eolas pearsanta fút (ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, uimhir fóin) ná chun cibé gnó atá agat linn a chomhlíonadh, más é sin chun páirt a ghlacadh sa scéim Gaelbhratach nó suim a léiriú sa scéim.  Úsáidtear do chuid sonraí pearsanta don chuspóir sin amháin agus ní roinneann muid an  t-eolas le dream ar bith eile.

Coinníonn muid an t-eolas chun an gnó a chomhlíonadh agus ar feadh tréimhse ghairid i ndiaidh aon bheartais, ar eagla go mbeadh aon fhadhb.

Tá cead agat soiléiriú a lorg faoi aon eolas pearsanta a choinníonn muid fút agus iarratas a dhéanamh go scriosfaí an t-eolas sin, más sin is mian leat.

Na Meáin Shóisialta