Scéim spreagtha Gaeilge do scoileanna

 

Tuillead Eolais

Gaelbhratach

Is scéim spreagtha í Gaelbhratach a thacaíonn le scoileanna atá ag déanamh iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn. Tá an scéim oscailte do scoileanna de gach saghas ag leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile. Bronntar Gaelbhratach ar scoileanna tar éis dóibh spriocanna éagsúla a bhaint amach. Baineann na spriocanna le ceol, ealaín, spórt, páirt a ghlacadh in imeachtaí/ imeachtaí a eagrú, agus go leor eile. Is í príomhaidhm na scéime ná cultúr de labhairt na Gaeilge ar bhonn neamhfhoirmeálta a chruthú agus a chothú i measc phobal na scoile agus eile.

Is é Gael Linn atá i mbun reáchtáil na scéime le tacaíocht ó Chonradh na Gaeilge agus Glór na nGael.

Tá Gaelbhratach maoinithe ag Foras na Gaeilge.

Bunleibhéal   Iar‑bhunleibhéal

Mholfadh 100% de mhúinteoirí Gaelbhratach do scoileanna eile.*

Labhraítear níos mó Gaeilge i 95% de na scoileanna.*

Cloistear níos mó Gaeilge i 96% de na scoileanna.*

Tá athrú suntasach le brath i meon phobal na scoile i leith na Gaeilge i 95% de na scoileanna.*

“”

Is scéim iontach é. Baineann na páistí úsáid as an Gaeilge ar bhealach difriúil ná roimhe seo. Chomh maith le sin, baineann na múinteoirí úsáid as an teanga i níos mó ná an rang Gaeilge. Tá sé beo sa lá ar fad ar scoil!

“”

Is scéim an-fhiúntach ar fad í an Gaelbhratach. Ó thosaíomar ag tabhairt faoin scéim tá feabhas mór tagtha ar chaighdeán Gaeilge na scoile. Is teanga bheo í an Ghaeilge sa scoil anois. Baineann an scoil go léir taitneamh as agus tá dearcadh níos dearfaí ag gach éinne ó thaobh an Ghaeilge de.

“”

Is maith liom ag déanamh an scéim seo mar táimid ag spreagadh Gaeilge trí mhodhanna beomhar agus spraíúil. Tá na daltaí freagrach as an scéim freisin agus is maith an rud é sin.

Na Meáin Shóisialta